Obsah této strany slouží pro převod PmWiki angličtiny na české výrazy

 
 ### Character encoding, e.g. 'iso-8859-2' or 'utf-8' 
 'xlpage-i18n' => 'utf-8',
 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'cs',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%d.%m.%Y, %H:%M',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Zobrazit',
 'Edit' => 'Upravit',
 'Rename' => 'Přejmenovat',
 'History' => 'Historie',
 'Print' => 'Tisk',
 'Recent Changes' => 'Poslední úpravy',
 'Search' => 'Vyhledat',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Poslední úprava stránky: {$LastModified}',
 'Go' => 'Přejít',
 'Source' => 'Kód',
 'Attach File' => 'Upload',
 'List Group' => 'Seznam',
 'Group Attributes' => 'Skupina',
 'Page last modified by' => 'Poslední úprava provedena'
 'All Recent Changes' => 'Seznam všech úprav', 
 'Text size' => 'Velikost textu', 
 # access keys
 'ak_view' => '',
 'ak_edit' => '',
 'ak_history' => '',
 'ak_print' => '',
 'ak_recentchanges' => ''

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => '$WikiTitle',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Stránka z {$PageUrl}', 

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '', 
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/Search' => '',
 '{$Group}/RecentChanges' => '',

 ### Blog
 'Categories' => 'Kategorie',
 'Add Comment' => 'Přidej komentář',
 'Sign as Author' => 'Podpis autora',
 'Comments:' => 'Komentáře :',
 'Enter code' => 'Zadej kód ',

 ### Font Sizer
 'Text Size' => 'Výška textu',
 'bigger' => 'větší',
 'default' => 'normální',
 'smaller' => 'menší',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'přesměrováno z',

 ### Edit page strings
 'Editing {$FullName}' => 'Úprava stránky {$FullName}',
 'Save' => 'Uložit úpravy',
 'Save and edit' => 'Uložit a pokračovat v editaci',
 'Save as draft' => '', 
 'Preview' => 'Náhled',
 'Cancel' => 'Opustit editaci',
 'Reset' => '',
 'Author' => 'Autor',
 'An author name is required.' => 'Je požadováno jméno autora',
 'Summary' => 'Souhrn',
 'This is a minor edit' => 'Toto je malá úprava',
 'Preview {$FullName}' => 'Náhled stránky {$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Konec náhledu -- nezapomeňte změny uložit ',
 'Page is unsaved' => 'Stránka není uložena',
 'Top' => 'Nahoru',
 'Show Help' => 'Nápověda',

 # access keys
 'ak_save' => 's',
 'ak_saveedit' => 'e',
 'ak_preview' => 'v',
 'ak_em' => '+',
 'ak_strong' => 'b',
 # 'ak_savedraft' => '',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => 'Historie stránky {$FullName}',
 'Show minor edits' => 'Zobrazit malé úpravy',
 'Hide minor edits' => 'Skrýt malé úpravy',
 'Show changes to markup' => 'Zobrazit úpravy ve zdroji stránky',
 'Show changes to output' => 'Zobrazit úpravy ve výstupu',
 'by' => 'uživatelem',
 'Restore' => 'Obnovit',
 'Added line $DiffLines:' => 'Přidán řádek $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Přidány řádky $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Změněn řádek $DiffLines z:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Změněny řádky $DiffLines z:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Odstraněn řádek $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Odstraněny řádky $DiffLines:',
 'to:' => 'na:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Stránka',
 '{$FullName} Attributes' => 'Nastavení stránky {$FullName}',
 'Set new read password:' => 'Nové heslo pro zobrazení:',
 'Set new edit password:' => 'Nové heslo pro úpravu:',
 'Set new attribute password:' => 'Nové heslo pro nastavení:',
 '(set by $PWSource)' => '',
 '(using $PWCascade password)' => '',

 'EnterAttributes' => "Enter new attributes for this page below. Leaving a field blank will leave the attribute unchanged. To clear an attribute, enter 'clear'. To remove a password, enter 'nopass'.",

 ## Authorization strings
 'Name' => 'Jméno',
 'Password' => 'Heslo',
 'Password required' => 'Potvrzení hesla',
 'Name/password not recognized' => 'Nenalezeno',

 ### Search strings
 'Search' => 'Vyhledat',
 'Search Results' => 'Výsledky hledání',
 'SearchFor' => 'Vyhledat <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => 'Zadaný text byl nalezen na $MatchCount stránkách z $MatchSearched.',

 ### Upload strings
 'Attach' => 'Upload',
 'Uploads' => 'Nahrání',
 'Attachments for' => 'Přílohy pro',
 'File to upload:' => 'Nahrát soubor:',
 'Name attachment as:' => 'Pojmenovat jako:',
 'Upload' => 'Nahrát',
 'ULsuccess' => 'úspěšně nahráno',
 'ULbadname' => 'špatné jméno souboru',
 'ULbadtype' => '\'$upext\' není povolená přípona souboru pro nahrání',
 'ULtoobig' => 'velikost souboru je větší než maximálně povolená',
 'ULtoobigext' => 'velikost souboru je větší než maximálně povolených $upextmax bytů pro soubory typu \'$upext\'',
 'ULpartial' => 'soubor nebyl nahrán celý',
 'ULnofile' => 'nebyl nahrán žádný soubor',
 'ULexists' => 'soubor s tímto názvem již existuje',
 'ULpquota' => 'kvóta pro skupinu byla překročena',
 'ULtquota' => 'kvóta pro nahrání byla překročena',
 'Set new upload password:' => '', 

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'kurzíva',
 'Emphasized (italic)' => 'Řez - kurzíva',
 'Strong' => 'tučné',
 'Strong (bold)' => 'Řez - tučné',
 'Page link' => 'Hypertextový odkaz',
 'Link to internal page' => 'Hypertextový odkaz na místní stránky',
 'link text' => 'text odkazu',
 'Link to external page' => 'Hypertextový odkaz na externí stránky',
 'file.ext' => 'Soubor.Přípona',
 'Attach file' => 'Připoj soubor (přílohu)',
 'Big text' => 'Velký text',
 'Small text' => 'Malý text',
 'Superscript' => 'Horní index',
 'Subscript' => 'Dolní index',
 'Heading' => 'Nadpis',
 'Subheading' => 'Podnadpis',
 'Center' => 'Zarovnat na střed',
 'Unordered list' => 'Seznam odrážek',
 'Unordered (bullet) list' => 'Seznam odrážek',
 'Ordered list' => 'Číslovaný seznam',
 'Ordered (numbered) list' => 'Číslovaný seznam',
 'Indented text' => 'Odsadit odstavec',
 'Hanging indent' => 'Odsadit druhý a následující řádek odstavce',
 'Horizontal rule' => 'Vodorovná oddělovací čára',
 'Table' => 'Tabulka',
 access keys
 'ak_em' => '+',
 'ak_strong' => 'b',

 ### Others
 'Backlinks' => 'Relinky',
 'not found' => 'nenalezeno',
 '(approve sites)' => '(Neodsouhlasený odkaz)',
 'This post has been blocked by the administrator' => '',
 'Password encryption' => '',
 'Name/password not recognized' => '',
 'EditConflict' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. The modifications have been merged into the text below, you may want to verify the results of the merge before pressing save. Conflicts the system couldn't resolve are bracketed by &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.",
 'EditWarning' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. If you continue, your changes will overwrite any changes that others have made.",
 'View changes' => '',
 'Comment' => 'Komentář',
 'Post' => 'Odeslat',
 'Reset' => 'Smazat',

 ### Blog
 'Categories' => 'Kategorie',
 'Add Comment' => 'Přidej komentář',
 'Sign as Author' => 'Podpis autora',
 'Comments:' => 'Komentáře :',
 'Enter code' => 'Zadej kód ',

 ### Historical
 ## pre-2.1 phrases
 'Page last modified on $LastModified' => 'Poslední úprava stránky: $LastModified',
 'Editing `{$FullName}' => 'Úprava stránky `{$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Vložte text stránky $Name',
 'Preview `{$FullName}' => 'Náhled stránky `{$FullName}',
 '$FullName History' => 'Historie stránky $FullName',
 'Page Attributes' => 'Nastavení stránky',
 '$FullName Attributes' => 'Nastavení stránky $FullName',
 'Set new upload password' => 'Nové heslo pro nahrání', 
 'SearchWiki' => 'Vyhledat', 
 'Printable View' => 'Verze pro tisk', 
 'Page History' => 'Historie stránky', 
 'Read Page' => 'Číst', 
 'Edit Page' => 'Upravit', 
 'WikiHelp' => 'Nápověda', 
 'PmWiki.EditQuickReference' => 'PmWikiCs/EditQuickReference', 
 'Main/SearchWiki' => 'PmWikiCs/ProhledatWiki', 
 'Retrieved from $PageUrl' => 'Stránka z $PageUrl', 
 'Hide' => 'Skryj',
 'Show' => 'Zobraz',