<< Informace | Titulní strana | Stažení >>

WikiBook - rozšíření

Rychlá editace

Skrytí obsahu

  • podpora přepínače pro skrytí/zobrazení částí obsahu - Toggle

Dokumenty

  • vkládání a prohlížení PDF, PPT a DOC dokumentů - Google Viewer

Externí stránky

  • podpora vkládání externích stránek do wiki stránek IncludeUrl

HTML kód

  • podpora použití HTML kódu ve wiki stránce - EnableHTML

Obrázky

Programový kód

  • barevné zvýraznění programového kódu - SyntaxLove

Matematické výrazy

  • podpora matematických značek - MathJax

Další možnosti rozšíření

CookBook

  • pro PmWiki (WikiBook) je vyvíjena řada rozšíření - CookBook
  • rozšíření si může každý uživatel jednoduše podle potřeby instalovat a konfigurovat