Pravidla formátování - Dokumentace
Tabulky: Základy - Další možnosti
Odstavce: ukončení pomocí prázdného řádku;
-> pro odsazení, -< pro předsazení
Zalomení řádku: \\ nebo [[<<]]
Seznam: * s odrážkami, # pro číslovaný,
:Vlastní seznamy: pro vlastní seznamy s odsazením
Zvýraznění: '' I-šikmé '', ''' B-tučné ''', '''' Tučná italika '''''',
@@neformátované@@ (monospaced)
Odkazy: [[další stránka]], [[další stránka | Text odkazu]],
[[http://www.example.com]], [[#anchor]]
Skupiny: [[Skupina/Stránka]] zobrazí Stránka,
[[Skupina.Stránka]] zobrazí Skupina.Stránka,
[[Skupina(.Stránka)]] zobrazí Skupina
Oddělovače: !, !!, !!! pro nadpisy, ---- pro vodorovnou čáru, ==== pro dvojitou čáru
Změna velikosti: [+...+] pro větší, [-...-] pro menší,
'^Horní index^', '_Dolní index_'
Vypnutí form. znaků: [=...=]